Undervisningsværdier

Undervisningens mål er at udvikle Musikalske kompetencer og livskompetencer. Det sker gennem orkestre, kor, ensembler og deltagelse i koncerter, oplevelser og events.

Udgangspunktet er at der i en hver elev, uanset alder og baggrund, findes et udviklingspotentiale for både de musiske kompetencer og livskompetencerne. Udviklingen af disse kompetencer kræver dog en egen indsats af eleven med opbakning fra hjemmet. (læs mere under egen-øvning her)

Se desuden dette lille klip om 8 veje  til succes der omtale følgende begreber:

  • Passion – Passion
  • Work – Arbejde
  • Good – At være god og gøre sit bedste
  • Practice – Øve sig
  • Focus – Fokusering, koncentration
  • Push – Skub, støtte
  • Persist – Vedholden
  • Serve – Tjene eller være til gavn for andre.

Det er noget vi går meget op i på Musikskolen og det ønsker vi skal afspejle sig i alle vores elever og lærere