Talentlinje

Talentlinjen er tilbuddet til de elever der ønsker at udvikle deres musikalske kompetencer til et meget højt niveau evt. i forbindelse med uddannelse eller erhverv.

Eleverne vil blive tilbudt udvidet instrumentalundervisning på sit hovedfag.Desuden vil hørelære indgå som et fag på talentlinjen.

Elever der ønsker talentlinjens tilbud indstilles af sin egen hovedfagslærer og skal til en optagelsesprøve og samtale. Der vil løbende blive evalueret på elevens udvikling og taget stilling til elevens fortsættelse på talentlinjen.

Det forudsættes,  at eleven deltager i et sammenspil på Musikskolen og deltager i et passende antal koncerter og arrangementer.

Prisen er som normal instrumentalundervisning for hele pakken.

Høje-Taastrup Kommunale Musikskole samarbejder desuden med andre musikskoler på Vestegnen om POLYFON-talentlinjen. Her gælder de sammen betingelser som på den lokale talentlinje. Den fælles talentlinje har den fordel at kunne bringe flere målrettede elever sammen.