Sangensembler

Musikskolen er sangensembler på forskellige niveauer.

Marshmallows

Sangensemblet for sangelever på 1.-3. år.

Målet er:

 • at styrke elevernes stemmer og teknik og træne deres evne til at lytte til egen og andres stemmer.
 • at styrke elevernes melodiske og harmoniske fornæmmelse.
 • at udvikle generelle musikkundskaber
 • at oparbejde et repertoire indenfor forskellige genre til brug ved koncerter.
 • at styrke elevernes glæde og interesse for musik og det musikalske fællesskab
 • at give eleverne musikalske kompetencer til et helt liv med musik.
 • at introducere eleverne til forskellige musikgenre og stilarter
 • at lære eleverne musikken som et sprog.
 • at styrke generelle livskompetencer herunder bl.a. koncentrationsevner, netværks- og motivations evner, evner til at selvevaluere, evner til at sætte mål, empati, evner til at samarbejde og indgå i et fællesskab, evnen til at skabe tillid og selvtillid, evnen til at tage beslutninger og have kritisk tankegang, interpersonelle kommunikations evner.

Stardust

Sangensemblet for sangelever på mellemniveau. Målet er:

 • at styrke elevernes stemmer og teknik og træne deres evne til at lytte til egen og andres stemmer.
 • at styrke elevernes melodiske og harmoniske fornemmelse.
 • at udvikle generelle musikkundskaber
 • at oparbejde et større koncertrepertoire indenfor forskellige genrer.
 • at udvikle elevernes koncertperformance

Video fra Tivoli 2010:


The Surprises

sangensemblet for sangelever på  højt niveau.

Ensemblets mål er at opbygge et godt, bredt og flerstemmigt koncertrepertoire.