Om instrumentvalg

Intrumentvalg sker generelt ud fra en interesse for eller kendskab til instrumentet, gennem forbilleder eller idoler. Mange glemmer dog at et succes med et instrument og musikundervisningen afhænger af en lang række andre faktorer. Elevens alder, modenhed og fysik er vigtige faktorer ved det første instrumentvalg. Brug vores hjemmeside til at få ny inspiration gennem de forskellige videoklip eller kontakt Musikskolen kontor eller lærere for en nærmere snak om det rigtige instrumentvalg.

Husk også at et instrumentskifte nogle gange kan give ny inspiration. Musikskolen har med flerfagsrabatten givet mulighed for, at man evt. kan prøve et nyt fag ved siden af sit 1. valg.

 

MUSIKKARRUSEL

Instrumental/orkesterundervisning fortrinsvis for elever i (1)- 2. klasse der har deltaget i Musikskolens Minimus-, Maximus- eller Grundskoleundervisning.

Musikkarrusellen er for elever, der ikke er helt klare på sit instrumentvalg, og som ønsker at prøve forskellige muligheder inden endelig instrumentvalg.

Vore gode venner i Egedal Musikskoler har lavet en side hvor mange af instrumneterne præsenteres

INSTRUMENT PRÆSENTATION