MINIMUS (0-5 år) og MAXIMUS (5-7 år)

Musikundervisning for de 0 (ca. 4mdr.)-5 årige børn og deres forældre eller anden voksen.

Formål:

– at styrke børnenes naturlige glæde ved musik og det musikalske fællesskab mellem barn og voksen og børnene imellem.

– at give musikalske kompetencer til et helt liv med musik.

– at styrke generelle livskompetencer herunder bl.a. sprog, bevægelse, følelser og socialekompetencer.

Undervisningsform: 1 ugentlig undervisningslektion med aktiv deltagelse af barn og voksen + deltagelse i enkelte koncerter og arrangementer.

Desuden skal der sættes tid af til øve sange m.m. hjemme sammen med barnet.

Undervisningsindhold: Sang, sang- og bevægelseslege, spil på rytmeinstrumenter, xylofoner, klokkespil m.m., aktiv lytning til musik.

Deltagerantallet pr. hold er 8-10 børn + voksne (1 voksen pr. barn).

Undervisningen foregår på Musikskolen mandag, tirsdag eller onsdag i tidsrummet ca. 16.00 – 18.30

(holddannelse efter tilmelding)

MAXIMUS

Er en fortsættelse af Minimus-undervisningen for elever og forældre, hvor disse stadig ønsker at være sammen i undervisningen.

PRIS

TILMELDING

VIDEOKLIP