Karrusel

Instrumental/orkesterundervisning fortrinsvis for elever i (1)- 2. klasse der har deltaget i Musikskolens Minimus- eller Grundskole-undervisning.

Karrusellen er for elever, der ikke er helt klare på sit instrumentvalg, og som ønsker at prøve forskellige muligheder inden endelig instrumentvalg.

 

FORMÅL

UNDERVISNINGSFORM

1 ugentlige lektion vekslende i en form af instrumental undervisning, holdundervisning/ensemble-orkesterspil samt deltagelse i koncerter og arrangementer.

I løbet af sæsonen får børnene prøvet undervisningsforløb i 2-4 forskellige instrumenter, desuden har eleverne fællesaktiviteter.

Over sæsonen prøves 2-4 forskellige instrumenter i forskellige perioder. (Man kan ikke forvente at prøve instrumenter, hvor der er lang venteliste)

 

Ud over dette skal der beregnes tid til egen øvning.

UNDERVISNINGSINDHOLD

Instrumental teknik, nodekendskab, hørelære, almene musikkundskab, sammenspil, repertoirespil, solospil m.m.

PRIS

TILMELDING

REGLER