Grundskole (0.-2. klasse)

 -musikundervisning for børn i 0. – 2 klasse

Formål:

– at styrke børnenes naturlige glæde ved musik og det musikalske fællesskab mellem børnene

– at give musikalske kompetencer til et helt liv med musik.

– at introducere børnene til forskellige former og genre for musik

– at introducere børnene til forskellige instrumenter i forbindelse med et kommende instrumentvalg.

– at styrke generelle livskompetencer herunder bl.a. koncentration, motivation, og socialekompetencer.

Undervisningsform: 1 ugentlig undervisningslektion + deltagelse i koncerter og arrangementer.

Desuden skal der sættes tid af til øve sange m.m. hjemme sammen med barnet.

Undervisningsindhold: Sang, sang- og bevægelseslege, spil på rytmeinstrumenter, xylofoner, klokkespil m.m + evt. andre instrumenter, aktiv lytning til musik, introduktion til elementære nodekundskaber og andre musikalske begreber.

Niveauer: Undervisningen opdeles så vidt muligt efter niveau. Det højeste niveau (2.klasse) sigter mod deltagelse i orkestre, kor ensembler.

Deltagerantallet pr. hold er 8-10 børn

Der kræves min. 8 børn for oprettelse af hold.)

Undervisningen foregår efter skoletid på Musikskolen (eller udvalgte skoler) mandag eller tirsdag

(holddannelse efter tilmelding)

PRIS

TILMELDING

VIDEOKLIP