Vokal/Sang


vokal undervisning for elever fra 6. klasse til 25+ år

Formål:

 • at styrke elevernes glæde og interesse for musik og det musikalske fællesskab
 • at give eleverne musikalske kompetencer til et helt liv med musik
 • at introducere eleverne til forskellige musikgenre og stilarter
 • at lære eleverne musikken som et sprog
 • at styrke generelle livskompetencer herunder bl.a. koncentrationsevner, netværks- og motivations evner, evner til at selvevaluere, evner til at sætte mål, empati, evner til at samarbejde og indgå i et fællesskab, evnen til at skabe tillid og selvtillid, evnen til at tage beslutninger og have kritisk tankegang, interpersonelle kommunikations evner.

Undervisningsform:

 • 2-3 ugentlige undervisningssituationer vekslende i en form af vokalundervisning, ensemblesang/band samt deltagelse i koncerter og arrangementer.
 • Udover dette skal der beregnes tid til egen øvning (læs mere om egen-øvning her)

Undervisningsindhold:

 • stemmetræning og teknik, nodekendskab, hørelære, almene musikkundskab, ensemblerepertoire, solorepertoire, performance m.m.

Niveauer:

 • Deltagelse i de forskellige ensembler afgøres af elevens niveau.
 • Musikskolens lærere placerer i første omgang eleverne på de forskellige ensembler.

For Sang gælder det primært følgende ensembler:

 • Marshmallows som består fortrinsvis af begynderelever på 1. eller 2. år
 • Stardust som består fortrinsvis af elever der har gået min. 2 år til undervisning
 • The Surprises som består af videregående elever på et godt og højt niveau.

Desuden bruges der sangere i flere af vores rytmiske ensembler 

Andet sammenspil kan ønskes efter aftale med musikskolelæreren eller musikskolelederen.

Ønskes et specifikt sammenspil kan dette angives i bemærkningsfeltet.

DESUDEN ANBEFALES HØRELÆRE TIL SANGELEVERNE – se mere under hørelære her

Undervisningssted og tid:

 • Undervisningen foregår på Musikskolen mandage og tirsdage efter normal skoletid.
 • Af hensyn til en optimal tilrettelæggelse af undervisningen kan endelig tid og sted først meldes ud efter tilmelding. Der kan forventes en meddelelse om optagelse på Musikskolen med tid og sted omkring 1. juli.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=xaX7fmMLtX0&feature=related[/youtube]

Hvad koster det?

Tjek vores priser her

Tilmelding