Musikkarrusel

Instrumental/orkesterundervisning fortrinsvis for elever i (1)- 2. klasse der har deltaget i Musikskolens Minimus- eller Grundskoleundervisning.

Karrusellen er for elever, der ikke er helt klare på sit instrumentvalg, og som ønsker at prøve forskellige muligheder inden endelig instrumentvalg.

FORMÅL

  • at hjælpe eleven til at lave et mere kvalificeret instrumentvalg
  • at styrke elevernes glæde og interesse for musik og det musikalske fællesskab
  • at give eleverne musikalske kompetencer til et helt liv med musik.
  • at introducere eleverne til forskellige musikgenre og stilarter
  • at lære eleverne musikken som et sprog.
  • at styrke generelle livskompetencer herunder bl.a. koncentrationsevner, netværks- og motivations evner, evner til at selvevaluere, evner til at sætte mål, empati, evner til at samarbejde og indgå i et fællesskab, evnen til at skabe tillid og selvtillid, evnen til at tage beslutninger og have kritisk tankegang, interpersonelle kommunikations evner.

UNDERVISNINGSFORM

  • 1 ugentlige lektion vekslende i en form af instrumental undervisning, holdundervisning/ensemble-orkesterspil samt deltagelse i koncerter og arrangementer.
  • Over sæsonen prøves 2-4 forskellige instrumenter i forskellige perioder. (Man kan ikke forvente at prøve instrumenter, hvor der er lang venteliste)
  • Udover dette skal der beregnes tid til egen øvning (læs mere om egen-øvning her)

UNDERVISNINGSINDHOLD

  • Instrumental teknik, nodekendskab, hørelære, almene musikkundskab, sammenspil, repertoirespil, solospil m.m.

Hvad koster det?

Tjek vores priser her

Tilmelding

Du kan tilmelde dig karrusel her

Læs mere om vores regler og reglement her