Historien bag HOPE

HISTORIEN BAG HOPE 

‘HOPE – House of Performance’ blev søsat i 2013 finansieret af midler fra

Rune Bæklund (integrationskonsulent i Høje-Taastrup Kommune) og Jan Hansen (leder af Høje-Taastrup Kommunale Musikskole) formulerede tilbage i 2012 en idé om at styrke børn og unge

De ansøgte om midler i det daværende ‘Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter’.om midler til en musisk aktivitet i boligområdet Taastrupgård? Et projekt, der kunne styrke områdets børn og unge, give dem oplevelser, fælleskaber og derigennem almendannelse og livskompetencer. Jan Hansen foreslog at lave et skoleorkester på Selsmoseskolen and the rest is history…

Jan Hansen er selv orkesterdirigent og har som dreng spillet i Tivoli Garden. Inspireret af den amerikanske show band-tradition, jf. de fleste amerikanske skoler har et blæserorkester, som kan optræde, marchere og lave show, så bad Jan en ung mand ved navn Andreas Vetö om at stå i spidsen for udviklingen af HOPE. Andreas er uddannet trompetist og dirigent, født og opvokset i Taastrup, så et orkesterprojekt i hans fødeby lå hans hjerte nær.

I årene 2013 – 2017 stod Andreas for etableringen og realiseringen af HOPE-orkesteret. Han fandt egnede lærer-kræfter og sammen tilrettelagde de – i tæt samarbejde med Selsmoseskolens ledelse og medarbejdere – HOPEs undervisning på skolen – og det var i skoletiden vel at mærke!

Børnene startede til HOPE allerede i 1-2. klasse -og fik undervisning 2 dage om ugen, både instrumental- og sammenspil, ligesom der også var dans- og sangundervisning, ja sågar violin-undervisning. Der var mange ambitioner og bolde i luften.

I sæsonen 2014/15 blev linjen mere tydelig; HOPE skal samle energien omkring et orkester, hvor alle elever er med og spiller et instrument. Instrumenterne skal kunne tåle at spille udendørs, så dermed måtte violinerne sendes til hjørne. Børnene skulle kunne synge – og bevæge sig med instrumenterne undervejs, men først og fremmest skulle de dygtiggøre sig på deres instrumenter, så musikken kunne fungere som en ramme for kreativ udfoldelse.

I september 2015 drager HOPE-orkesteret på sin første skoleturné til 3 skoler i Taastrup – der synges, danses og spilles og HOPE bliver modtaget

I november 2015 brænder Selsmoseskolen. HOPE-orkesteret er heldig med at have orkester-depot i kantinen, så der ryger kun 3 trompeter. Ulykken får både medarbejdere, elever – og HOPE til at rykke tættere sammen. HOPE optræder nu for første gang på Orkesterfestivallen i DR – reaktionerne fra publikum var tydelige. De her børn kunne noget særligt – røre deres omverden med deres musik, sang og bevægelser.

I tilsagnet fra Ministeriet lå en forventning om at aktiviteten skulle forsættes efter projektperioden udløb i 2016.

Tanken er også at hele lokalområdet skal involveres og føle et ejerskab til ensemblet.

De generelle livskompetencer, som Høje-Taastrup Kommunale Musikskole sætter fokus på er bl.a. koncentrationsevner, netværks- og motivations evner, evner til at selvevaluere, evner til at sætte mål, empati, evner til at samarbejde og indgå i et fællesskab, evnen til at skabe tillid og selvtillid, evnen til at tage beslutninger og have kritisk tankegang, interpersonelle kommunikations evner.

Ved at deltage i HOPE lærer børn og unge at blive uafhængige, samvittighedsfulde medborgere, som har en stemme, og som har indflydelse ikke alene på deres eget liv, men på hele samfundet.

HOPE har desuden flere rekrutteringstiltag gennem en såkaldt kompagnonlærerordning for alle elever i 0. -2. klasse og et tilbud om instrumentkarrusel for elever i 1. klasse. Samt et begynder orkester for elever i 2. klasse Samlet rammer HOPE aktiviteterne ca. 80 børn på Selsmoseskolen, hvilket svarer til ca. 35 % af skolens elever. Til sammenligning er det ca. 4,5 % af målgruppen der generelt deltager i Musikskolens tilbud.

HOPE-ensemblet deltog i juli 2015 med stort succes i den internationale musik-eventen LiveOnStage 2015 i Brøndby. Her optrådte HOPE med en performance på 12 minutter, der omfattede spil sang og bevægelse, og som var indstuderet uden noder.

Forældrene er involveret ved koncerter og øvelørdage, hvor de støtter op med at deltage på ture, hjælpe med forplejning til orkesteret, fællesspisning, vedligeholdelse af koncerttøj og meget andet.

Børnene styrkes gennem aktiviteterne i HOPE i bl.a. koncentration, selvkontrol, empati, stabilitet, musikalske kompetencer, generelle indlæringskompetencer, målsætning m.m.

 

HOPE-ORKESTERET HAR SIDEN 2015 GIVET UTALLIGE KONCERTER

  • På vores egen skole, Ole Rømer-Skolens to afdelinger: Selsmosen og Gadehaven – til juleafslutning, receptioner, Åbent Hus-arrangementer, Forårskoncerten, sommerafslutning m.m.
  • I lokalområdet; på Taastrup Teater og på de andre lokale skoler, spillet op og ned ad Taastrup Hovedgade, På Aksel Torv, foran Taastrup Bibliotek, i Taastrup Medborghus, i Hallerne på Parkvej, i City2, foran Klimacenteret ved Høje-Taastrup Station, indenfor og udenfor Høje-Taastrup Rådhus og på hovedgaden i Hedehusene.
  • Til inspirations-workshops, med musikere fra Ghana, Gladsaxe Musik- og Billedskole, Roskilde Musiske Skole
  • på Orkesterfestivalen i DR-koncerthuset og til reception i DR Byen.
  • Det Børnekulturelle Topmøde i Skuespilhuset, København (herunder spillet for HKH Kronprinsesse Mary)
  • Musik & Ungdoms jubilæum i DGI-byen
  • Happiness Day på Højbro Plads i København
  • BørneDistortion på Vesterbro og Nørrebro
  • Musikskoledage i Tivoli