HOPE – House Of Performance

KALENDER

Koncert- og aktiviteteter 2020 => 2021

Pga. CORONA-pandemien måtte vi aflyse alle HOPE-koncerter og aktiviteter i foråret 2020 – ret ærgerligt!  Men vi kommer stærkt igen: Først et sjovt “HOPE-løb” i juni måned. Dernæst fik HOPE midler til at lave en ‘HOPE Summer Week’ fra 3-6. august, hvor HOPEelever selv lavede et rapnummer og sluttede af med en tur i TIVOLI. Skoleåret 2020/2021 er nu igang – og følgende klasser går til HOPE:

HOPE værksted: 3A, 3B og 3E (ca. 50 elever)

HOPE orkester: 4A, 4B og 4E, 5E, 6E, 6X. 7A (ca. 84 elever)

 

KOMMENDE KONCERTER:

 • Torsdag 10. september kl. 16:30: FRYD fototæppe fernisering Lukket arrangement på Selsmosen
 • November: Juletræstænding foran Høje-Taastrup Rådhus
 • December: Julekoncert
 • Januar: Åbent Hus på Ole Rømer-Skolen
 • April: Orkesterfestivalen i Musikhuset Aarhus 18. april
 • April: Ole Rømer-Skolens Forårskoncert 2021 torsdag 29. april kl. 17-20.
  • 0.-5. kl. på Selsen har øvedag på teateret mandag d. 26. april mellem 8 og 15 og 0.-3.kl + kor fra Gadehaven har øvedag på teateret onsdag d. 28. april mellem 9 og 15.
 • Maj: Gadehavefestival: Maj 2021 (vigtig!)
 • Maj: Distortion: Koncert en eftermiddag 2-4. juni 2021
 • Juni: Musikskoledage i Tivoli 5-6. juni

HVAD ER HOPE ?

HOPE er børn fra 3-6. klasse på Ole Rømer-Skolen i Høje-Taastrup, der spiller klarinet, saxofon, trompet, valdhorn, baryton eller slagtøj. De spiller sammen i ét stort fælles orkester og synger, danser og bevæger sig til en samlet musikalsk performance – et HOPE show.

Fundamentet i HOPE er fællesskabet. Vi er ét hold – ét orkester. I HOPE har hver eneste elev en rolle, en plads i showet. Eleverne oplever gennem en række koncerter og performances, at de mestrer noget særligt og er betydningsfulde brikker i det store spil! Den særlige følelse, når man spiller for et publikum og mærker deres reaktion.

Vi øver to dage om ugen i skoletiden: Instrumental-undervisning og orkester-sammenspil. Undervisningen i HOPE varetages af 6 professionelle musikere – HOPE-teamet – alle ansat på Høje-Taastrup Kommunale Musikskole, men har deres daglige gang på Ole Rømer-Skolens to matrikler: Selsmosen og Gadehaven.

HOPE-teamet arbejder tæt sammen med skolens lærere og ledelse, der støtter op og hjælper med kontakten til forældre/familien. Det er ambitionen, at HOPE gennem at styrke elevernes dannelse og trivsel og

 • WHAT IS HOPE? Watch this video 🙂

Behind HOPE, watch this video:

 

 

– SKAL DIT BARN STARTE TIL HOPE?

Tillykke! Dit barn har fået besked fra Ole Rømer-Skolen om at gå til HOPE 🙂

 • HOPE-elevers familie bliver medlem af HOPE Støtteforeningen, det koster kr. 100/år. Læs mere her.
 • HOPE-elever låner et gratis instrument
 • HOPE-elever modtager hver uge undervisning på sit instrument og i orkester-sammenspil
 • HOPE-elever møder op til HOPE-koncerter og -aktiviteter både i og uden for skoletiden!

MISSION FOR HOPE:

At HOPE-eleverne bliver dygtige musikere og performere i bredeste forstand

VISIONER FOR HOPE:

At eleven – gennem at optræde i HOPE-orkesterets fællesskab – oplever glæden ved at give noget til sin omverden og udvikler sin personlige identitet

At HOPE styrker elevens sociale og generelle livskompetencer

 

Endvidere følger HOPE Høje-Taastrup Kommunale Musikskoles vedtægts-mål, der er godkendt af Høje-Taastrup Byråd:

 • Gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalske udtryk at skabe forudsætning for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere
 • at bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt
 • Gennem beskæftigelse med musik, at medvirke til elevernes personlighedsudvikling, samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab.

 

– VIL DU VIDE MERE OM HOPE?

HOPE ELEVER

HOPE TEAMET (lærerne)

HOPE STØTTEFORENING

MEDIER

HISTORIEN OM HOPE

KONTAKT-INFO

Redigeret 23/1-2020, HOPE-teamet

 


TILMELDING TIL SÆSON 2020/2021 ÅBEN

Tilmelding og gentilmelding til Musikskolens sæson 2020/2021 er nu åben. For at være med i første omgang af skemalægningen er tilmeldingsfristen 1. juni 2020.

TILMELDING


CORONA

Opdateret 25-5-2020 kl. 10:00

Musikskolen følger de anbefaling og henstillinger myndighederne giver ang. coronasmittefaren.

Al normal undervisning og aktiviteter er aflyst indtil videre (minimum til d. 27/5-20)

Myndighederne har givet mulighed for at musikskolerne kan genåbne fra på onsdag d. 27. maj. Vi afventer dog de endelige retningslinjer. Der kan være visse fag og omstændigheder, der gør at det normale skema ikke kan genoptages i fuldt omfang. De enkelte lærere vil give sine egne elever besked.

Desværre medfører situationen at alle koncerter og arrangementer i resten af denne sæson er aflyst eller udskudt til næste sæson:

Fredag d. 3/4-20: Skolernes sangdag – aflyst

Lørdag d. 25/4-20: Gallakoncerten – aflyst

Mandag d. 4/5-20: Alsangsstævne – aflyst (udskydes til uge 37)

Fredag d. 15/5-20: Skolekoncerter – aflyst

Lørdag d. 16/5-20: Storeorkesterdag og Åbnet Hus- aflyst

Fredag d. 19/6-20: Under Træet festival – aflyst