Hørelære

For instrumental – og sangelever på alle niveauer.

For elever på talentlinjen.

FORMÅL

  • at styrke de generelle musikkundskaber, der skal til for at tilegne sig, forstå og formidle musikken.

UNDERVISNINGSFORM

1 gang om ugen(evt. modulopdelt  i sæsonen) Supplement til instrumental- og vokalundervisningen.

UNDERVISNINGSINDHOLD

Bl.a. Nodelære, rytmetræning, træning af lytteevnen, musikhistorie, musikalske begreber.

Niveauer

Eleverne fordeles eller tilmeldes på A-, B- eller C-niveau hvor A er begynderniveau .

Talentelever optages på B- eller C-niveau

Undervisningen foregår på Musikskolen.

Hørelære er gratis for alle elever tilmeldt et andet fag.

TILMELDING

REGLER