Ang. egen øvning

Det er af afgørende betydning for at udvikle sine musikalske kompetencer, at der afsættes til til egen øvning uden for undervisningen – helst hver dag.

Det kan ske alene derhjemme eller sammen med nogle spille kammerater. Der kan evt. aftales læreren eller kontoret om øvemulighed på Musikskolen.

Lærerne hjælper eleverne med at tilrettelægge øvningens indhold og hvordan man øver sig.

Man skal som begynder afsætte ca. 15-30 minutter hver dag til egen øvning. Forældrene kan og bør hjælpe med til dette ved at sammen med barnet at tilrettelægge øvetiden.