Instrumental- og vokalundervisning

Pris for Instrumental- og vokalundervisning

Sæson 2020- 2021

PRIS INSTRUMENTAL- og VOKAL-UNDERVISNING, opkræves over 10 rater. Der betales forud.

4.400 kr. , pr. rate 440 kr.

Sæson pris ved flerfagsrabat: 3.080 kr. , pr. rate 308 kr.

Sæson pris ved søskenderabat: 2.200  kr., pr. rate 220 kr.

Sæson pris ved flerfagsrabat for søskende: 1.540 kr., pr. rate 154 kr.

Sæson pris for VOKSNE OVER 25 ÅR (Kan optages i særlige tilfælde): 5.500 kr. , pr. rate 550 kr.

Restance kan medføre, at eleven udelukkes fra undervisningen og optagelse i ny sæson.

Hel eller delvis friplads for børn og unge mellem 6 og 17 år kan søges gennem BROEN Høje-Taastrup

Se iøvrigt Musikskolens regler

TILMELDING