Økonomisk støtte

Man skal SELV ansøge BROEN om økonomisk støtte

Har du brug for økonomisk hjælp til betaling af musikskole-undervisningen?
Så skal du selv henvende dig til Foreningen BROEN ved at klikke på dette link: Ansøgning om støtte hos BROEN 
BROEN Høje-Taastrup er en forening, der hjælper udsatte børn og unge mellem 0-17 år til et aktivt fritidsliv

Man kan dog ikke søge støtte til allerede indbetalt(e) rate(r).

Da du skal bruge oplysninger om, hvad det koster at gå til undervisning på Musikskolen, kan du se priserne for sæson 2021/2022 her:
 
 
 
 
Vær opmærksom på, at du vælger at se på priserne for den undervisning, dit barn tilmeldes.
 

N.B. Her bringes et vigtigt uddrag af BROENs forbehold og betingelser:

– Barnet skal være mellem 0 og 17 år (tidligere var det kun for børn mellem 6-17 år)

– der skal – ganske kort – angives en årsag til ansøgningen – f.eks. økonomisk begrænsning grundet kontanthjælp, eller mange børn skal gå til noget.

– og – at barnet ikke ville kunne deltage uden BROENs støtte. Dokumentation kræves ikke, men BROEN håber på kun at modtage seriøse ansøgninger

– Hvis barnet/den unge stopper i fritidsaktiviteten, skal der gives besked til BROEN Høje-Taastrup. Hvis der ikke gives besked, vil der ikke være mulighed for at søge støtte hos BROEN fremover. Desuden vil BROEN kræve støtten tilbagebetalt for den periode, hvor barnet/den unge er udeblevet fra fritidsaktiviteten.

– BROEN Høje-Taastrup videregiver på intet tidspunkt dine oplysninger til tredjepart, medmindre du har givet dit personlige og forudgående samtykke til det. BROEN Høje-Taastrup forbeholder sig dog ret til at indhente oplysninger ved tredjepart angående barnets deltagelse i f.eks. idrætsforening.

– BROEN opbevarer personlige oplysninger ifølge god skik og i henhold til persondataloven.