Økonomisk støtte

Man skal SELV ansøge BROEN om økonomisk støtte

Hvis man har økonomiske problemer, kan man – på visse betingelser – søge økonomisk støtte til hjælp til betaling hos den frivillige forening BROEN  (en forening, der hjælper udsatte børn og unge til et aktivt fritidsliv) for børn mellem 0-17 år.

Man kan dog ikke søge støtte til allerede indbetalt(e) rate(r).

Du kommer frem til ansøgnings-skemaet ved at klikke på dette link:

Ansøgning om økonomisk støtte fra foreningen BROEN

Da du skal bruge oplysninger om, hvad det koster at gå til undervisning på Musikskolen, kan du se priserne for sæson 2020/2021 her:
 
 
 
 
Vær opmærksom på, at du vælger at se på priserne for den undervisning, dit barn tilmeldes.
 

N.B. Her bringes et vigtigt uddrag af BROENs forbehold og betingelser:

– Barnet skal være mellem 0 og 17 år (tidligere var det kun for børn mellem 6-17 år)

– der skal – ganske kort – angives en årsag til ansøgningen – f.eks. økonomisk begrænsning grundet kontanthjælp, eller mange børn skal gå til noget.

– og – at barnet ikke ville kunne deltage uden BROENs støtte. Dokumentation kræves ikke, men BROEN håber på kun at modtage seriøse ansøgninger

– Hvis barnet/den unge stopper i fritidsaktiviteten, skal der gives besked til BROEN Høje-Taastrup. Hvis der ikke gives besked, vil der ikke være mulighed for at søge støtte hos BROEN fremover. Desuden vil BROEN kræve støtten tilbagebetalt for den periode, hvor barnet/den unge er udeblevet fra fritidsaktiviteten.

– BROEN Høje-Taastrup videregiver på intet tidspunkt dine oplysninger til tredjepart, medmindre du har givet dit personlige og forudgående samtykke til det. BROEN Høje-Taastrup forbeholder sig dog ret til at indhente oplysninger ved tredjepart angående barnets deltagelse i f.eks. idrætsforening.

– BROEN opbevarer personlige oplysninger ifølge god skik og i henhold til persondataloven.