Instrumentleje

GEBYR 110 KR. PR. SÆSON

 • Musikskolen har et begrænset antal instrumenter til udlån til skolens elever. Det gælder hovedsagligt inden for accordeon, stryger- og blæsergruppen samt øvexylofoner. Musikskolen udlåner ikke følgende instrumenter: klaver, keyboard, trommesæt, slagtøj, el-guitar og el-bas.
 • Gebyret skal være med til at dække vedligeholdelse og forsikring af instrumenterne.

LÅNE-KONTRAKT

 • Instrumentet udlånes på låners ansvar og risiko.
 • Ved tilmelding har man samtidig godkendt lånevilkårene:
 1. Musikskolen fører tilsyn med instrumentet før og efter udlån.
 2. Instrumentet SKAL AF LÅNER være forsikret mod brand-/vand-/tyveri- og hærværksskader og udlånes på lejers ansvar og risiko. Låner er ansvarlig for skader, der påføres instrumentet i låneperioden og udbedring vil blive foretaget for låners regning.
 3. I tilfælde af, at undervisningsforholdet  mellem Høje-Taastrup Kommunale  Musikskole og låneren ophører, ophæves denne kontrakt med øjeblikkelig virkning, og instrumentet afleveres til Musikskolen.
 4. Gebyret fremgår af Musikskolens betalingstakster, som findes på www.htkm.dk
 • Hvis du låner et instrument på Musikskolen, vil du kunne finde lånekontrakt på dit elev-login.
 • Kontrakten er som hovedregel gældende for indeværende sæson, men kan fornyes ved behov.
 • Ved udmeldelse SKAL instrumentet afleveres på Musikskolen, så det kan være til rådighed for gen-udlån.

KØB AF INSTRUMENTER:

 • Til elever på guitar, slagtøj, blokfløjte og klaver/keyboard kan skolen ikke tilbyde noget lån af instrument, og derfor må eleverne anskaffe sig et selv. Vi hjælper dog gerne med råd og vejledning ved køb eller leje. Det er en fordel, at eleverne kan komme til at eje deres instrument. Det anbefales at rådføre sig med en af musikskolens lærere, inden køb af instrument foretages.