Personale

Jakob Götz

Jakob W. Götz

Musik- og kulturskoleleder

jakobgo@htk.dk

Tlf.: 61 47 61 48

Signe Sejerskilde

Administrativ Koordinator

Musikskolen@htk.dk

Tlf.: 43 35 28 50


MUSIKSKOLENS LÆRERE

Undervisningen på Høje-Taastrup Kommunale Musikskole varetages af højtuddannede musikpædagoger og musikere.

Lærerne er alle specialister inden for deres områder.

Mange af lærerne har desuden et musisk-kunstnerisk virke med egne koncerter og medvirken på CD-udgivelser m.m. Desuden udgiver flere af vores lærere undervisningsmaterialer på forskellige forlag.