Musikskolens mission, vision og værdier

MÅL:

Byrådet har vedtaget følgende overordnede målsætning for Musikskolen:
 • Musikskolen skal skabe forskellige typer af sammenspil, kor og fællesaktiviteter på forskellige niveauer (læs mere om vores sammenspil og kor her)
 • Sammenspil, kor og fællesaktiviteter skal understøttes af individuel instrumental- og vokalundervisning (læs mere om vores individuel instrumental- og vokalundervisning her)
 • Musikskolen skal skabe muligheder for videregående elever, der der eventuelt vil inddrage musikken i en videre uddannelsen (læs mere om vores Talentlinjen, som styrker netop disse kompetencer hos vores elever – her)
 • Musikskolen skal medvirker til at styrke det lokale musiske- og kulturelle liv, samt understøtte foreningslivet.

VEDTÆGTSMÅL:

 • Gennem udvikling af elevernes kreative evner indenfor musikalske udtryk at skabe forudsætning for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere
 • at bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt
 • Gennem beskæftigelse med musik, at medvirke til elevernes personlighedsudvikling, samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab.

Læs vores menupunkt: Livskompetencer for netop disse vedtægtsmål

MISSION:

At udvikle musikalske kompetencer og livskompetencer hos sine elever.

Dette opnås ved:

 • at være et tilbud med fokus på udvikling
 • at være et tilbud der bygger på fællesskab og ensembler (læs mere om vores sammenspil, kor og orkestre her)
 • at være et tilbud der tager sit udgangspunkt med musik som “performing art”
 • at være et tilbud der forholder sig til Unicefs definition af Livskompetencer
 • at skabe mindeværdige positive oplevelser for sine elever
 • at være et tilbud der forholder sig til musikken som et sprog og helhedsudvikling af dette hos eleverne
 • at være understøtten for Høje-Taastrup Kommunens samlede kulturpolitik

VISION:

Musikskolen skal være en central aktør, videnscenter og omdrejningspunkt i Høje-Taastrup Kommunes Musik- og Kulturliv

Dette skal opnås ved:

 • at arbejde for gode og æstetiske rammer for Musikskolen og musiklivet i Høje-Taastrup Kommune herunder tilstrækkelige og velindrettede øve- og koncertfaciliteter.
 • Aktiv deltagelse i samarbejde med foreninger, institutioner, selvorganiserede, erhvervsliv m.m. (læs mere om vores samarbejdspartnere her)
 • at skabe nationale og internationale kontakter
 • at deltage i div. lokale, nationale, internationale netværk.
 • at være initiativtager til og medvirke til gennemførelsen af koncerter og events
 • at arbejde på at være et tilbud til hele familien og alle aldre.
 • gennem sine koncerter, events m.m. være et vigtigt kulturelt tilbud til alle borgere i kommunen.