Musikskolebestyrelsen

MUSIKSKOLENS BESTYRELSE består af

3 forældrevalgte repræsentanter

1 elevrepræsentant

2 lærerrepræsentanter

1 skolelederrepræsentant

+musikskolelederen som sekretær for bestyrelsen

 

Bestyrelsens opgaver er bl.a.:

 • Beslutninger om Musikskolens struktur, tilbud og udvikling
 • Musikskolens økonomi
 • Regler
 • Indstilling af takster (priser)
 • Musikskolens faciliteter
 • Generelt alle sager vedrørende Musikskolen og dens drift
 • Mødefrekvens 4-5 gange pr. skoleår + deltagelse i del af Musikskolens pædagogiske weekend
 • Musikskolens bestyrelse pr. 6.11.20:
 • Per Bækgaard,  formand for Musikskolebestyrelsen
 • Forældrerepr:
 • Merethe Klint, næstformand for Musikskolebestyrelsen
 • Jesper Rye Jensen, forældrerepræsentant
 • Elevrepr.:
 • Andreas Mølbæk Djurhuus
 • Sandra Drewes Fabricius
 • Lærerrepr.:
 •  Georgios Chrysanidis
 • Stig Pehrsson
 • Skolelederrepr.:
 • Vakant pr. 1.11.20
 • Forældresuppl.:
 • Anja Nabe
 • Morten Bøge Truelsen
 • Andreas Mølbæk Djurhuus
 • Lærersuppl.:
 • Helene Jerg
 • Sekretær:
 • Musikskoleleder Jan Hansen.