VIGTIG INFO: Supplerende ift. krav til coronapas i musik- og kulturskolerne (gældende fra 16. jan.)

Hej alle sammen,

Der er kommet VIGTIG INFO ift. de gældende corona-regler. Især punkt 2 er nyt på området. Kort refereret:

1. Der er krav om brug af mundbind eller visir (fra 12 år) – mundbind eller visir er ikke nødvendigt, når man sidder ned eller udøver kunst/musik.

2. Der er krav til gyldigt coronapas (fra 15 år) – her skal ALLE over 15 år kontrolleres af jer lærere. Ikke gyldigt med hjemmetest.

3. Der må afholdes arrangementer for siddende publikum – mod fremvisning af gyldigt coronapas + krav til mundbind/visir, når man ikke sidder ned.

4. Der er fortsat forbud mod at afholde arrangementer med stående publikum.

Mvh. Signe, 

Adm. koordinator 

Læs mere udførligt her:

Att: musik- og kulturskoler og ledelser

 

Kære alle

 

DMK har de seneste dage fået en del henvendelser ift. fortolkningen af de seneste corona-restriktioner gældende fra 16. januar. Vi har især modtaget spørgsmål til de skærpede krav til kontrol af coronapas for elever/deltagere fra 15 år.

 

Vi har derfor fået kulturministeriet til at afklare spørgsmålene til reglerne omkring gyldigt coronapas ift. musik- og kulturskolerne. Afklaringerne er indsat med rød skrift i nedenstående.

 

Gældende restriktioner pr. 16. jan. i musik- og kulturskolerne er:

 • Der er krav om brug af mundbind eller visir (fra 12 år)
  I bekendtgørelsen er der dog følgende undtagelser hertil:
   
  § 18. Kravet om mundbind eller visir i § 16, stk. 1, finder ikke anvendelse, når besøgende, tilskuere, brugere, publikummer, kursister, elever og lignende sidder ned.
   Stk. 2. Kravet om mundbind eller visir i § 16, stk. 1 og 3, finder ikke anvendelse for medvirkende, optrædende og udøvere under optræden og udøvelse af den pågældende kultur-, idræts- eller foreningsaktivitet.
 • Der er krav til gyldigt coronapas (fra 15 år) både i forbindelse med undervisning samt øvrige aktiviteter og arrangementer. (jf. Bekendtgørelsen § 9, stk. 2, nr. 4)
   
  Der er ikke givet mulighed for kun at foretage stikprøvekontrol. Så det er alle over 15 år, som skal kontrolleres.

  Hjemmetest er ikke gyldig for fremmøde i musik- og kulturskolen, som det ellers pt. gør sig gældende i fx folkeskolen. Se Bekendtgørelsen § 8, stk. 2. Ved en covid-19-test forstås en test, der er foretaget som en PCR-test, jf. stk. 3, eller en antigentest, jf. stk. 4, og hvor offentlige og private behandlingssteder, regionsråd, kommunalbestyrelser samt offentlige og private skoler og uddannelsesinstitutioner forestår eller foretager testen og er omfattet af anmeldepligten til Statens Serum Institut, jf. bekendtgørelse om anmeldelse af covid-19.

Ifølge bekendtgørelsens § 8, stk. 3 kan et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 11 dage og højst 5 måneder gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget, også udgøre et coronapas. 

 • Der må afholdes arrangementer for siddende publikum. Der er krav til fremvisning af gyldigt coronapas. Ligeledes er der krav til mundbind eller visir, når man ikke sidder ned.                                
 • Der er fortsat forbud mod at afholde arrangementer med stående publikum

 

I finder link til den gældende bekendtgørelse her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/44

 

I finder desuden Kulturministeriets Q&A på www.kum.dk.

 

Vi håber, at ovenstående kaster lys over de gældende regler omkring coronapasset. Om end det ikke er det lys man kunne have ønsket.

 

I DMK har vi meldt ind til kulturministeriet at, vi undrer os over at den seneste åbning af kulturlivet reelt har ført til en skærpelse i restriktionerne for musik- og kulturskolerne. Og vi arbejder videre på, at dette krav lempes i lighed med idrætslivet.

 

Med venlig hilsen

 

Lotte Trangbæk

Generalsekretær

Tilmeld dig DKDM’s Lørdagsskole for strygere 2022 (gratis deltagelse – tilmeldingsfrist 11. februar)

Jeg har modtaget denne mail som kunne være relevant for strygerlærerne.

Mvh. Signe

Kære musikskoler og undervisere

 

I inviteres til DKDM’s Lørdagsskole for strygere lørdag d. 26. februar 2022. Send meget gerne denne invitation videre til jeres ansatte strygerlærere på jeres musikskole og til andre det kan være relevant for. Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding. I kan læse mere om dagen nedenfor eller via dette link: https://www.dkdm.dk/da/event/loerdagsskole-strygere

 

Som DKDM har gjort så mange år, vil vi meget gerne invitere musikskoleelever der spiller et strygeinstrument ind til en musikalsk dag på DKDM, hvor I kan få en undervisningstime med én af vore undervisere samt opleve en koncert med strygere. Som altid er det åbent for alle niveauer – om du lige er begyndt eller allerede har lært en masse.

 

Lørdagsskolen er i gang med at blive udviklet, og knopskyder ud i flere instrumentspecifikke dage. Derfor er denne lørdagsskole i år kun for strygere. Hvis du spiller et andet instrument, kan du orientere dig på DKDM’s hjemmeside for at se, om der er en lørdagsskole for dit instrument i år.

 

Lørdagsskolen for strygere bliver afholdt lørdag 26. februar 2022 kl. 10:00-15:00. I har mulighed for at få 20 minutters undervisning med én af vore dygtige lærere på DKDM, og I kan også overvære hinandens undervisning medmindre eleven der spiller ikke ønsker det. Det er en god mulighed for at få en masse anden inspiration og møde endnu flere børn der spiller det samme instrument som jer.

 

Det eneste I skal gøre, er at forberede et musikstykke som I kan spille for en af vores dygtige lærere. Medbring meget gerne en ekstra node til læreren.

 

Program

 

Når I ankommer til DKDM vil vi stå klar fra kl. 09:30 til at tage imod jer i receptionen Rosenørns alle 22, 1970 Frederiksberg. Hvis man ikke vil bære rundt på sit instrument, kan de stilles op i nogle bestemte lokaler tæt på hvor I skal undervises. Dette informerer vi om senere.

 

Hvornår

Hvad

Hvor

10:00-10:30

Åbning af Lørdagsskole for strygere med en velkomsttale, lidt musik og lidt fælles fysisk opvarmning uden instrumenter

Studiescenen

10:30-12:00

Undervisning rundt i huset

Skemaer sendes ud 21/2/22

12:00-12:45

Frokost. Der er mulighed for at spise frokost i kantinen. Kantinen er desværre ikke åben – men man er altid velkommen til at medbringe sin egen mad eller købe i nærheden

Kantinen

12:45-13:15

Strygerkoncert

Studiescenen

13:30-15:00

Undervisning rundt i huset

Skemaer sendes ud 21/2/22

 

 

 

 

Hvis ens undervisning slutter tidligt, er man velkommen til at tage hjem, men man må også blive og høre andre få undervisning.

 

Tilmelding

 

Tilmeldingen foregår via dette link: https://dkdm.nemtilmeld.dk/42/. Vi gør opmærksom på at det kun er lærerne, som må udfylde tilmeldingen for eleverne. Under e-mail og telefonnummer på eleverne, bedes I blot notere lærers telefonnummer og e-mail. 

 

Vi stræber efter at alle, der ønsker det, får en undervisningstime, men vi kan desværre ikke garantere det. Derfor bedes I udfylde tilmeldingsskemaet i prioriteret rækkefølge. Hvis elever ikke ønsker at spille skal de tilmeldes som ”passive” deltagere i tilmeldingen.

 

Tilmeldingsfristen er fredag 11. februar 2022. Mandag d. 21. februar modtager I et brev fra os med information om jeres undervisningstid, lokale og andre praktiske oplysninger.

 

Spørgsmål kan stilles til Frederikke Nymann på Frederikke.nymann@dkdm.dk 

 

Vi glæder os til at se jer alle til en forhåbentlig dejlig dag på DKDM.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Juul Seidenfaden og Frederikke Nymann

 

Med venlig hilsen / Best regards

 

Frederikke Nymann

Koordinator / Coordinator

 

 

T H E  R O Y A L

D A N I S H  

A C A D E M Y  O F  M U S I C

 

Rosenørns Allé 22
 1970 Frederiksberg C

Denmark

 

T: +45 72 26 72 26

D: +45 72 26 72 23

 

Ang. krav til coronapas og værnemidler i musik- og kulturskolerne (gældende pr. 16. januar)

Kære alle sammen,

Jeg har modtaget denne mail fra DMK omkring gældende restriktioner i musik- og kulturskolerne.

Mvh. Signe

Att: musik- og kulturskoler og ledelser

 

Kære alle, i forlængelse af mailen udsendt i går om de seneste corona-restriktioner (se nedenstående), har vi nu fået afklaring hos kulturministeriet på vores spørgsmål ang. krav til værnemidler samt coronapas.

 

Gældende restriktioner pr. 16. jan. i musik- og kulturskolerne er:

 • Der er krav om brug af mundbind eller visir (fra 12 år)
  I bekendtgørelsen er der dog følgende undtagelser hertil:
   
  § 18. Kravet om mundbind eller visir i § 16, stk. 1, finder ikke anvendelse, når besøgende, tilskuere, brugere, publikummer, kursister, elever og lignende sidder ned.
   Stk. 2. Kravet om mundbind eller visir i § 16, stk. 1 og 3, finder ikke anvendelse for medvirkende, optrædende og udøvere under optræden og udøvelse af den pågældende kultur-, idræts- eller foreningsaktivitet.
 • Der er krav til gyldigt coronapas (fra 15 år) både i forbindelse med undervisning samt øvrige aktiviteter og arrangementer.
  I bekendtgørelsen står der:
   § 9. For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal besøgende, kursister, brugere, tilskuere, publikummer og lignende kunne forevise et coronapas ved ankomst til et lokale eller en lokalitet omfattet af stk. 2, jf. dog §§ 11 og 23. Coronapasset skal forevises til personale eller andre personer tilknyttet lokalet, eller der kan ske automatisk scanning af QR-koden i appen ”Coronapas”, jf. § 8, stk. 1, nr. 7, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Stk. 1 omfatter følgende lokaler og lokaliteter, som fysiske eller juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, råder over, og hvortil offentligheden har adgang:

[…]

4) Musik- og kulturskoler, andre kunstskoler og grundkurser på kunstområdet.

 • Der må afholdes arrangementer for siddende publikum. Der er krav til fremvisning af gyldigt coronapas samt mundbind eller visir, når man ikke sidder ned.                                
 • Der er fortsat forbud mod at afholde arrangementer med stående publikum

 

I finder link til den gældende bekendtgørelse her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/44

 

Vedhæftet er desuden Kulturministeriets Q&A som også er at finde på www.kum.dk. Vi lægger dem også på DMKs hjemmeside snarest.

 

Med venlig hilsen

 

Lotte Trangbæk

Generalsekretær

 

 

LT@dmkskoler.dk

+45 42 92 87 94

www.dmkskoler.dk

Vartov

Farvergade 27A, 3. sal 

DK-1463 København K

 

 

Hvem skal vinde Musik & Ungdom-prisen 2022? (deadline 1. februar)

Hermed månedens mail fra Musik & Ungdom omkring indstilling til unge-pris samt Vesterlund Musikkursus.

Mvh.

Signe

 

 

I 2020 uddelte vi prisen for første gang. Vi gør det igen ved Orkesterfestivalen 2022, hvor vi ønsker at hylde engagerede unge, der har gjort noget særligt for at holde gejsten oppe under corona-krisen.

Prisens formål er at hylde frivillige kræfter, som gør en forskel for musikken og kunsten i de danske musik- og kulturskoler, i lokalsamfundet omkring musik- og kulturskolen eller til arrangementer.

Præmien er et diplom samt et gavekort på 1.000 kr. til Ticketmaster.

Alle kan indstille unge til prisen: Send indstillingen til: Christina@musik-ungdom.dk (Senest 1. februar 2022)

Du kan høre bestyrelsesmedlem Mette Holtenbang fortælle om kriterierne i videoen HER 

 

Tilmeldingen til Vesterlund Musikkursus 2022 er åben! 

 

4. januar åbnede vi for tilmeldingen til årets Vesterlund. Pladserne ryger hurtigt, så man skal ikke vente for længe, hvis man vil sikre sig en plads. Bas-gruppen er allerede fuld – og vi har kun ganske få pladser tilbage i tværfløjte- klarinet- og cello-grupperne 

 

Læs mere HER

 

Med Venlig hilsen 

Musik & Ungdom 

Linket til Den musikpædagogiske konference 2022

Kære musikskolelærere,

Så kom linket til at gense Den musikpædagogiske konference 2022.
Vh. Signe
 

Kære alle deltagere ved årets musikpædagogiske konference 2022

Vi håber at dette brev når ud til ALLE de deltagere der sad klar ved skærmen 7. januar. Send det gerne ud hvis du har købt billet til flere ansatte. 

Som I vil kunne høre under satiregruppen MAGTs indslag i slutningen af programmet blev dette årets første OFF line konference.

Vi fik startet så fint og så med ét brød netværket ned – Alle de bedste IT folk stod klar til at hjælpe, vi havde tænkt i back ups men den fejl der viste sig, kunne vi intet stille op med på den korte tid vi havde.

Så vi tog en beslutning og valgte at fortsætte konferencen og simpelthen optage dagen til jer. Vi fik på kort tid (og indenfor Coronarestriktionernes rammer) fanget en god håndfuld musikskole ansatte, studerende der var i huset samt fagligt ansatte der kunne agere publikum fra nu – og stille de spørgsmål I måske også ville have siddet med.

Det var en gyser – men selve dagen blev afviklet på fineste vis – og dette ville vi naturligvis meget gerne have vist jer på dagen – som I alle havde sat af til selvsamme. Det kan I så derimod gøre nu.

Via dette link I ser herunder, kommer I ind på youtube hvor vi har klippet alle indslag sammen. Du kan orientere dig når du peger musen på tidslinjen.

Det er vores håb at I alle får glæde af dagen. Det er nogle fantastiske oplæg som vi håber I finder inspirerende og relevante for jeres arbejde.
 Vores håb er, at I vil tage nogle af emnerne op til jeres faglige møder, personaledage eller andre oplagte steder I kunne finde og dermed kan det være at konferencen kommer i spil flere gange henover året.

Skulle der være spørgsmål eller kommentarer af opklarende eller faglig art er I meget velkomne til at kontakte os. Så vil vi videreformidle til jer.
Er det spørgsmål vedrørende den nye master i musikpædagogisk udvikling, kontakt da Astrid Elbek på astridelbek@rmc.dk (eller duk op til online infomøde 24. januar 2022, skulle jeg hilse og sige).

Musikpædagogisk konference 7. januar 2022 finder du her: https://youtu.be/IOszByINdsQ

Rigtig, rigtig god fornøjelse!

På vegne af arrangørerne

Kirsten Juul Seidenfaden

Info og beklagelse fra den musikpædagogiske konference

Blot til orientering: Har modtaget e-mail om info og beklagelse fra den musikpædagogiske konference.

Mvh. Signe

 

Kære tilmeldte til den musikpædagogiske konference,

 

Tusind tak til alle jer der har sendt venlige beskeder og tanker efter vores nedbrud i fredags. En gang imellem sker der i live produktioner det ikke må ske – nemlig at man mister al forbindelse. Dele af vores netværk gik desværre ned og vi havde ikke mulighed for at fortsætte vores streaming. Det vil vi gerne undskylde for! 

 

Fra omkring kl. 11.23 oplevede vi nogle forskellige udfald på vores netværk på DKDM. Vi forsøgte fra dette tidspunkt at finde ud af, hvorvidt vi kunne løse fejlen selv. Det var hurtigt ret tydeligt, at uanset hvor fejlen(e) lå, havde vi ikke selv mulighed for at gøre noget ved det, da store dele af vores netværk er styret af eksterne partnere. Vi forsøgte derefter at køre på en række andre netværk og mobile interfaces, men pga. studioernes indretning (bygningen er bygget til at skærme radio og tv udsendelser…) er wifi mm. meget svært at arbejde med i studierne. Vi er i fuld gang med den tekniske undersøgelse af hvad der gik galt, men vi kan allerede nu sige, at det var den rigtige løsning at afbryde streamingen, da fejlen ikke er løst endnu. Vi benytter også lejligheden til at se hvordan vi kan sikre afviklingen af online konferencer fremadrettet. 

 

Så snart vi traf beslutningen om ikke at kunne køre videre, sendte vi mails ud til alle tilmeldte om at vi var nødt til at afbryde live streamingen. Vi håber at I modtog denne information. Vi fortsatte selve afviklingen af konferencen, der er blevet optaget. Vi arbejder i dag på livet løs på at færdigredigere udsendelsen som vi forventer at sende ud i løbet af i morgen. Vi er faktisk ret stolte af indholdet og håber det kan bruges ude på musikskolerne! 

 

Der er ingen tvivl om at vi selv er voldsomt skuffede over hvad der skete og vi allerede har planlagt forskellige backupløsninger til en kommende konference. Vi håber dog på at materialet kan benyttes på anden vis og at folk kan få glæde og inspiration af det alligevel. 

 

 

Med venlig hilsen / Best regards


Jonas Bille Gamkjær
 Studiechef

Director of studies