Jeg har modtaget denne mail som kunne være relevant for strygerlærerne.

Mvh. Signe

Kære musikskoler og undervisere

 

I inviteres til DKDM’s Lørdagsskole for strygere lørdag d. 26. februar 2022. Send meget gerne denne invitation videre til jeres ansatte strygerlærere på jeres musikskole og til andre det kan være relevant for. Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding. I kan læse mere om dagen nedenfor eller via dette link: https://www.dkdm.dk/da/event/loerdagsskole-strygere

 

Som DKDM har gjort så mange år, vil vi meget gerne invitere musikskoleelever der spiller et strygeinstrument ind til en musikalsk dag på DKDM, hvor I kan få en undervisningstime med én af vore undervisere samt opleve en koncert med strygere. Som altid er det åbent for alle niveauer – om du lige er begyndt eller allerede har lært en masse.

 

Lørdagsskolen er i gang med at blive udviklet, og knopskyder ud i flere instrumentspecifikke dage. Derfor er denne lørdagsskole i år kun for strygere. Hvis du spiller et andet instrument, kan du orientere dig på DKDM’s hjemmeside for at se, om der er en lørdagsskole for dit instrument i år.

 

Lørdagsskolen for strygere bliver afholdt lørdag 26. februar 2022 kl. 10:00-15:00. I har mulighed for at få 20 minutters undervisning med én af vore dygtige lærere på DKDM, og I kan også overvære hinandens undervisning medmindre eleven der spiller ikke ønsker det. Det er en god mulighed for at få en masse anden inspiration og møde endnu flere børn der spiller det samme instrument som jer.

 

Det eneste I skal gøre, er at forberede et musikstykke som I kan spille for en af vores dygtige lærere. Medbring meget gerne en ekstra node til læreren.

 

Program

 

Når I ankommer til DKDM vil vi stå klar fra kl. 09:30 til at tage imod jer i receptionen Rosenørns alle 22, 1970 Frederiksberg. Hvis man ikke vil bære rundt på sit instrument, kan de stilles op i nogle bestemte lokaler tæt på hvor I skal undervises. Dette informerer vi om senere.

 

Hvornår

Hvad

Hvor

10:00-10:30

Åbning af Lørdagsskole for strygere med en velkomsttale, lidt musik og lidt fælles fysisk opvarmning uden instrumenter

Studiescenen

10:30-12:00

Undervisning rundt i huset

Skemaer sendes ud 21/2/22

12:00-12:45

Frokost. Der er mulighed for at spise frokost i kantinen. Kantinen er desværre ikke åben – men man er altid velkommen til at medbringe sin egen mad eller købe i nærheden

Kantinen

12:45-13:15

Strygerkoncert

Studiescenen

13:30-15:00

Undervisning rundt i huset

Skemaer sendes ud 21/2/22

 

 

 

 

Hvis ens undervisning slutter tidligt, er man velkommen til at tage hjem, men man må også blive og høre andre få undervisning.

 

Tilmelding

 

Tilmeldingen foregår via dette link: https://dkdm.nemtilmeld.dk/42/. Vi gør opmærksom på at det kun er lærerne, som må udfylde tilmeldingen for eleverne. Under e-mail og telefonnummer på eleverne, bedes I blot notere lærers telefonnummer og e-mail. 

 

Vi stræber efter at alle, der ønsker det, får en undervisningstime, men vi kan desværre ikke garantere det. Derfor bedes I udfylde tilmeldingsskemaet i prioriteret rækkefølge. Hvis elever ikke ønsker at spille skal de tilmeldes som ”passive” deltagere i tilmeldingen.

 

Tilmeldingsfristen er fredag 11. februar 2022. Mandag d. 21. februar modtager I et brev fra os med information om jeres undervisningstid, lokale og andre praktiske oplysninger.

 

Spørgsmål kan stilles til Frederikke Nymann på Frederikke.nymann@dkdm.dk 

 

Vi glæder os til at se jer alle til en forhåbentlig dejlig dag på DKDM.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Juul Seidenfaden og Frederikke Nymann

 

Med venlig hilsen / Best regards

 

Frederikke Nymann

Koordinator / Coordinator

 

 

T H E  R O Y A L

D A N I S H  

A C A D E M Y  O F  M U S I C

 

Rosenørns Allé 22
 1970 Frederiksberg C

Denmark

 

T: +45 72 26 72 26

D: +45 72 26 72 23