Hej alle sammen,

Der er kommet VIGTIG INFO ift. de gældende corona-regler. Især punkt 2 er nyt på området. Kort refereret:

1. Der er krav om brug af mundbind eller visir (fra 12 år) – mundbind eller visir er ikke nødvendigt, når man sidder ned eller udøver kunst/musik.

2. Der er krav til gyldigt coronapas (fra 15 år) – her skal ALLE over 15 år kontrolleres af jer lærere. Ikke gyldigt med hjemmetest.

3. Der må afholdes arrangementer for siddende publikum – mod fremvisning af gyldigt coronapas + krav til mundbind/visir, når man ikke sidder ned.

4. Der er fortsat forbud mod at afholde arrangementer med stående publikum.

Mvh. Signe, 

Adm. koordinator 

Læs mere udførligt her:

Att: musik- og kulturskoler og ledelser

 

Kære alle

 

DMK har de seneste dage fået en del henvendelser ift. fortolkningen af de seneste corona-restriktioner gældende fra 16. januar. Vi har især modtaget spørgsmål til de skærpede krav til kontrol af coronapas for elever/deltagere fra 15 år.

 

Vi har derfor fået kulturministeriet til at afklare spørgsmålene til reglerne omkring gyldigt coronapas ift. musik- og kulturskolerne. Afklaringerne er indsat med rød skrift i nedenstående.

 

Gældende restriktioner pr. 16. jan. i musik- og kulturskolerne er:

 • Der er krav om brug af mundbind eller visir (fra 12 år)
  I bekendtgørelsen er der dog følgende undtagelser hertil:
   
  § 18. Kravet om mundbind eller visir i § 16, stk. 1, finder ikke anvendelse, når besøgende, tilskuere, brugere, publikummer, kursister, elever og lignende sidder ned.
   Stk. 2. Kravet om mundbind eller visir i § 16, stk. 1 og 3, finder ikke anvendelse for medvirkende, optrædende og udøvere under optræden og udøvelse af den pågældende kultur-, idræts- eller foreningsaktivitet.
 • Der er krav til gyldigt coronapas (fra 15 år) både i forbindelse med undervisning samt øvrige aktiviteter og arrangementer. (jf. Bekendtgørelsen § 9, stk. 2, nr. 4)
   
  Der er ikke givet mulighed for kun at foretage stikprøvekontrol. Så det er alle over 15 år, som skal kontrolleres.

  Hjemmetest er ikke gyldig for fremmøde i musik- og kulturskolen, som det ellers pt. gør sig gældende i fx folkeskolen. Se Bekendtgørelsen § 8, stk. 2. Ved en covid-19-test forstås en test, der er foretaget som en PCR-test, jf. stk. 3, eller en antigentest, jf. stk. 4, og hvor offentlige og private behandlingssteder, regionsråd, kommunalbestyrelser samt offentlige og private skoler og uddannelsesinstitutioner forestår eller foretager testen og er omfattet af anmeldepligten til Statens Serum Institut, jf. bekendtgørelse om anmeldelse af covid-19.

Ifølge bekendtgørelsens § 8, stk. 3 kan et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 11 dage og højst 5 måneder gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget, også udgøre et coronapas. 

 • Der må afholdes arrangementer for siddende publikum. Der er krav til fremvisning af gyldigt coronapas. Ligeledes er der krav til mundbind eller visir, når man ikke sidder ned.                                
 • Der er fortsat forbud mod at afholde arrangementer med stående publikum

 

I finder link til den gældende bekendtgørelse her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/44

 

I finder desuden Kulturministeriets Q&A på www.kum.dk.

 

Vi håber, at ovenstående kaster lys over de gældende regler omkring coronapasset. Om end det ikke er det lys man kunne have ønsket.

 

I DMK har vi meldt ind til kulturministeriet at, vi undrer os over at den seneste åbning af kulturlivet reelt har ført til en skærpelse i restriktionerne for musik- og kulturskolerne. Og vi arbejder videre på, at dette krav lempes i lighed med idrætslivet.

 

Med venlig hilsen

 

Lotte Trangbæk

Generalsekretær