Att: musik- og kulturskoler og ledelser

 

Kære alle, først og fremmest godt nytår!

 

Dernæst er der nyt fra Kulturministeriet ift. corona-restriktionerne, som vi derfor kort vil informere om.

 

Som DMK skrev ud inden jul så trådte nye corona-restriktioner i kraft pr. 19. december 2021. Kulturministeriet opfordrede i den forbindelse til, at aflyse indendørs forenings- og musik- og kulturskoleaktiviteter i juleferien indtil grundskolerne genåbner.

 

Kulturministeriet har netop meddelt os, at sundhedsmyndighederne vurderer, at eftersom grundskolerne er genåbnet i dag 5. januar 2022, er opfordringen ikke længere gældende. Der gælder derfor ingen særlige opfordringer til foreningslivet om ikke at afholde eller deltage i aktiviteter. Dog opfordres der stadig til at overholde sundhedsmyndighedernes generelle smitteforebyggende råd om smitteforebyggelse. Se mere på https://www.sst.dk/da/corona/Forebyg-smitte/Generelle-raad

 

I kan orientere jer i de gældende restriktioner på DMKs hjemmeside her: https://dmkskoler.dk/coronarestriktioner-december-2021/

 

De nuværende restriktioner udløber 16. januar 2022. De er altså gældende til og med 15. januar 2022.

Vi vil naturligvis orientere jer, hvis restriktionerne, herunder krav om lukning, forlænges eller der sker andre ændringer i restriktioner, opfordringer mv.

 

Med venlig hilsen

 

Lotte Trangbæk

Generalsekretær

 

 

LT@dmkskoler.dk

+45 42 92 87 94

www.dmkskoler.dk

Vartov

Farvergade 27A, 3. sal 

DK-1463 København K