Kære alle sammen,

Jeg har modtaget denne mail fra DMK omkring gældende restriktioner i musik- og kulturskolerne.

Mvh. Signe

Att: musik- og kulturskoler og ledelser

 

Kære alle, i forlængelse af mailen udsendt i går om de seneste corona-restriktioner (se nedenstående), har vi nu fået afklaring hos kulturministeriet på vores spørgsmål ang. krav til værnemidler samt coronapas.

 

Gældende restriktioner pr. 16. jan. i musik- og kulturskolerne er:

 • Der er krav om brug af mundbind eller visir (fra 12 år)
  I bekendtgørelsen er der dog følgende undtagelser hertil:
   
  § 18. Kravet om mundbind eller visir i § 16, stk. 1, finder ikke anvendelse, når besøgende, tilskuere, brugere, publikummer, kursister, elever og lignende sidder ned.
   Stk. 2. Kravet om mundbind eller visir i § 16, stk. 1 og 3, finder ikke anvendelse for medvirkende, optrædende og udøvere under optræden og udøvelse af den pågældende kultur-, idræts- eller foreningsaktivitet.
 • Der er krav til gyldigt coronapas (fra 15 år) både i forbindelse med undervisning samt øvrige aktiviteter og arrangementer.
  I bekendtgørelsen står der:
   § 9. For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal besøgende, kursister, brugere, tilskuere, publikummer og lignende kunne forevise et coronapas ved ankomst til et lokale eller en lokalitet omfattet af stk. 2, jf. dog §§ 11 og 23. Coronapasset skal forevises til personale eller andre personer tilknyttet lokalet, eller der kan ske automatisk scanning af QR-koden i appen ”Coronapas”, jf. § 8, stk. 1, nr. 7, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Stk. 1 omfatter følgende lokaler og lokaliteter, som fysiske eller juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, råder over, og hvortil offentligheden har adgang:

[…]

4) Musik- og kulturskoler, andre kunstskoler og grundkurser på kunstområdet.

 • Der må afholdes arrangementer for siddende publikum. Der er krav til fremvisning af gyldigt coronapas samt mundbind eller visir, når man ikke sidder ned.                                
 • Der er fortsat forbud mod at afholde arrangementer med stående publikum

 

I finder link til den gældende bekendtgørelse her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/44

 

Vedhæftet er desuden Kulturministeriets Q&A som også er at finde på www.kum.dk. Vi lægger dem også på DMKs hjemmeside snarest.

 

Med venlig hilsen

 

Lotte Trangbæk

Generalsekretær

 

 

LT@dmkskoler.dk

+45 42 92 87 94

www.dmkskoler.dk

Vartov

Farvergade 27A, 3. sal 

DK-1463 København K