Fra lørdag d. 1. maj er sognenedlukningen af Taastrup Nykirke sogn ophævet og det betyder, at vi kan komme i gang igen med undervisningen på Poppel Alle. Alt sker efter aftale med musikskolelærerne.
Stadig restriktioner
Desværre har myndigheder endnu ikke givet tilladelse til, at vores sang- og korelever kan komme i gang endnu og ligeledes heller ikke elever over 17 år.
Vi håber, at det bliver muligt fra d. 6.maj, men det kræver nok et politisk pres på folketinget.