Information om skærpede retningslinjer på Coronaområdet på Høje-Taastrup Kommunale Musikskole

Forsamlingsforbud:

Musik- og kulturskoler er ligesom foreningslivet undtaget fra det skærpede forsamlingskrav på max 10 personer. Vi må derfor fortsætte undervisningen på vores hold med op til 50 personer forsamlet, forudsat at elevernes alder er max 21 år. På de hold, hvor vi har elever på over 21 år, vil der blive informeret særskilt.

Vi overholder naturligvis fortsat alle sundhedsmyndighedernes afstands- og hygiejnekrav på de enkelte områder.

 

Mundbind:

Fra og med torsdag d. 29. oktober er der krav om mundbind for alle over 12 år i alle landets Kulturinstitutioner. Det betyder, at alle lærere, øvrigt personale, samt elever over 12 år skal bære mundbind, når man færdes indendørs. Mundbindet kan tages af under selve undervisningen, men skal bæres i alle andre sammenhænge. Dette gælder også forældre, der henter og bringer elever.

 

Ophold:

Vi henstiller fortsat til, at elever og forældre opholder sig mindst muligt i venteområder mv.

Vi håber, I alle vil hjælpe til med at overholde disse nye retningslinjer, og glæder os over, at vi fortsat kan dyrke musikken og kunsten sammen – så længe vi passer godt på hinanden