Der er nu åben for tilmelding og gentilmelding til næste sæson.
Alle skal huske at gentilmelde sig også elever som står på venteliste.
I har mulighed for at gentilmelde jer de fag i går til i denne sæson, men også mulighed for at vælge nye fag.
Husk at alle oplysninger skal bekræftes ved gentilmelding. (Følg vejledning).
 
Sidste frist for rettidig tilmelding er mandag d. 18. maj 2015
 
(Gen)tilmelding foregår gennem elevintra på hjemmeside: www.htkm.dk